Kolofon

Podatki podjetja

hobex AG
Josef Brandstätter Strasse 2b
5020 Salzburg

T +43 662 2255-0
F +43 662 2255-68
E-pošta: office@hobex.at

Registrska številka podjetja: FN 37265 b
Registrsko sodišče: Deželno sodišče Salzburg
ID za DDV: ATU35185508
Register za obdelavo podatkov: 0660868

Koncesionirana plačilna institucija v skladu z 1. čl. Zakona o plačilnih storitvah
Številka identa: 1637630
Šifra institucije: 94602 ZI

Pristojni nadzorni organ
Nadzor finančnega trga (področje bančnega poslovanja)
Otto-Wagner-Platz 5
1090 Dunaj, Avstrija

Uprava
Mag. Michael Bratl (predsednik)
Mag. Karin Mitchell

Izključitev jamstva

2.1. Vsebina spletne strani
hobex AG si pridržuje pravico, da ne odgovarja za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost posredovanih informacij. Odškodninski zahtevki zoper družbo hobex AG v zvezi s škodo, povzročeno z uporabo kakršnih koli zagotovljenih informacij, vključno s kakršnimi koli nepopolnimi ali nepravilnimi informacijami, bodo zato zavrnjeni, razen če je mogoče dokazati, da je družba hobex AG ravnala namerno ali iz hude malomarnosti. Vsa ponudba se lahko spremeni brez predhodnega obvestila in je neobvezujoča. hobex AG si izrecno pridržuje pravico do dodajanja, spreminjanja, brisanja ali trajne ukinitve izdelkov, storitev, stroškov, izvlečkov s strani, fotografij, tehničnih podatkov o izdelkih itd. brez predhodnega obvestila.

2.2. Napotki in povezave
Družba hobex AG ni odgovorna za vsebine, ki so povezane ali na katere se sklicuje s svojih strani - razen če družba hobex AG v celoti pozna nezakonite vsebine in bi lahko obiskovalcem svojega spletnega mesta preprečila ogled teh strani. hobex AG izrecno izjavlja, da v času ustvarjanja povezav na povezanih straneh ni bilo mogoče zaznati nezakonite vsebine. hobex AG nima vpliva na sedanjo in prihodnjo zasnovo, vsebino ali avtorstvo povezanih strani. Zato se družba hobex AG izrecno distancira od vsebine vseh povezanih strani, ki so bile spremenjene po vzpostavitvi povezave. Ta izjava velja za vse povezave v lastni spletni ponudbi in vse reference ter za zunanje vnose, kot so knjige gostov in poštni seznami. Samo ponudnik povezane strani je odgovoren za nezakonito, nepravilno ali nepopolno vsebino in zlasti za škodo, ki nastane zaradi uporabe ali neuporabe predstavljenih informacij.

2.3. Avtorsko pravo in pravo blagovnih znamk
hobex AG si prizadeva spoštovati avtorske pravice za vsa besedila, fotografije, grafike, zvočne in video dokumente v vseh publikacijah, uporabljati fotografije, grafike, zvočne dokumente, video sekvence in besedila, ki jih je ustvaril sam, ali uporabljati fotografije, grafike, zvočne dokumente, video sekvence in besedila brez licence. Za vse blagovne znamke in blagovne znamke, navedene na spletnem mestu in po potrebi zaščitene s strani tretjih oseb, brez omejitev veljajo določbe veljavnega zakona o blagovnih znamkah in lastninske pravice zadevnih registriranih lastnikov. Zgolj omemba blagovne znamke še ne pomeni, da ni zaščitena s pravicami tretjih oseb. Avtorske pravice za vse gradivo, ki ga ustvari družba hobex AG, so pridržane. Uporaba vseh logotipov, fotografij, grafik, zvočnih dokumentov, video sekvenc in besedil v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah brez izrecnega soglasja družbe hobex AG ni dovoljena.

Slika na strani povezave za plačilo: Shutterstock.com/Billion Photos / Stran lokacij: istockphoto.com/Malchev
Slika blagajniški vmesniki: istockphoto.com/Ivan Bajic
Slika številke in dejstva: istockphoto.com/Kerkez
Slika naslovne vrstice: istockphoto.com/Rachastock
Slika naslovnega primera: istockphoto.com/KonArt

Dizajn in programiranje

A365 / Agentur für neue Kommunikation GmbH
Werbeagentur für Digital, Film und Design
www.a365.at

Obvestilo o spolu

Vse izjave na našem spletnem mestu so zaradi poenostavitve nevtralne glede na spol, ne glede na enostransko jezikovno različico.